Náš príbeh

Víno LednárVinohrad Švorcmon

Vinohrad Ruža

Vinohrad Fixel

Vinárska a vinohradnícka rodina Lednárovcov má v Rači dlhotrvajúcu tradíciu, ktorú sa našej rodine podarilo obnoviť po roku 1989. V pamiatke našich pradedov Antona Lednára a jeho brata Martina Lednára "Vinohradníka" sa snažíme spájať rodinnú tradíciu s novými nápadmi a inováciami. V tomto duchu sme ako jedni z prvých račianskych vinohradníkov začali pestovať vo vinohrade Ruža slovenské novošľachtence. V roku 2010 sme vysadili nový vinohrad, v ktorom ako prví a v najväčšom množstve pestujeme novošľachtenec Hron, ďalej odrody Váh, Rudava a Rimava.

Dokopy tak pestujeme hrozno pre naše víno v troch lokalitách. Vinohrady Fixel a Švorcmon sú dedičstvom po Antonovi Lednárovi, našom starom otcovi, pradedovi a prapradedovi. Ich mená pochádzajú z pôvodných nemeckých názvov "Fuechsl" a "Schwarzman". Vo vinohrade Fixel pestujeme Frankovku modrú a často tu usporiadavame rôzne podujatia. Vinohrad Švorcmon je zas naším najvyššie položeným vinohradom, kde pestujeme odrodu Müller Thurgau. Naším najväčším vinohradom je však Ruža, dedičstvo po Martinovi Lednárovi, kde v jeho starej časti pestujeme Veltlínske zelené, Frankovku modrú a v malom množstve i Pálavu. V novej časti zas na troch terasách pestujeme vyššie spomínané slovenské novošľachtence.


Martin Lednár "Vinohradník"(-1943) ako dvojnásobný richtár Rače priniesol moderný spôsob drátenkového pestovania viniča, spoluzakladal Roľnícku vzájomnú pokladnicu (dnes budova Sberbank na rohu Kamenného námestia a námestia SNP), mal v Rači prvý automobil, zakladal Sväz Vinárskych Spolkov a dal postaviť mnoho dominánt Rače vrátane Kostola Panny Márie Pomocnice Kresťanov, "slovenského" kultúrneho domu, obecného domu či hasičskej zbrojnice. Naša rodina vtedy sídlila v "Barónke", Pálffyovskej kúrii, ktorú odkúpila od rodiny Pálffyovcov. Víno z hrozna vypestovaného na najväčšej ploche vinohradov račianskeho chotára sme predávali až vo viechach bratislavského Prievozu. Zahynul nešťastnou smrťou pod kolesami vlaku na račianskej železničnej stanici pri záchrane matky s dieťaťom v kočíku zaseknutého medzi koľajami.